Animals
    Working animals

Holiday books 394

       Christmas Books – 394 Chr          
       Thanksgiving Books – 394 Tha
       Holiday Books – 394 Hol


Minecraft fiction books
    F Min

Mythology Books 292 
       Greek -  292 Gre
        Roman - 292 Rom


Weather books 
    Clouds 551 Clo
    Hurricanes 551 Hur
    Thunderstorm 551 Thu
    Tornados 551 Tor
    Floods  551 Flo
    Blizzards 551 Bli
    Hail 551 Hai

Visual and Graphic Novels V
       Graphic Novels – V 741.5 Author’s name

       Almanac Books – V Alm
       Almanac Scholastic Books – V SWR (Scholastic World Records)
       Avatar Books – V Ava
       Amulet Books – V Amu
       Babymouse Books – V Bab
       Big Nate Books – V Big
       Bones Books – V Bon
       Calvin & Hobbes Books – V C&H

       Charlie Brown Books – V Pea (Peanuts)
       
Chi’s Books – V Chi
       Garfield Books – V Gar
       Guinness Books – V Gui
       Indiana Jones Books – V Ind
       Lunch Lady Books – V Lun
       
Marvel Books – V Sup
       Pokemon Books – V Pok
       
Squish Books – V Squ
       Spongebob Books – V Spo
       
Sports Illustrated Books – V SI
       Star Wars Books – V Sta
       
Transformer Books – V Tra